Styrelse – Kuratel

Landshövding Anders Danielsson

Biskop Per Eckerdal

Biskop Per Eckerdal

Lagman Johan Kvart

 

Direktion – Föreståndare

Styrelsen har till sitt biträde utsett en direktion bestående av

f. kommunalrådet Margita Björklund

F. kommunalrådet Margita Björklund

Bankdirektör Ola Johannesson

Bankdirektör Ola Johannesson

bankdirektör Vigleik Bolneset

Bankdirektör Vigleik Bolneset

Frågor rörande ansökningsförfarande, bidrag m.m. ställes i första hand till Nordea Bank AB, Stiftelsetjänst T 644, 405 09 Göteborg.

Telefonförfrågningar kan också göras hos Nordea Stiftelsetjänst, Helena Ekberg, telefon 010-157 06 39, epost: helena.ekberg@nordea.com

Stiftelsen delar årligen ut ett hundratal bidrag på tillsammans ca 6 Mkr, utgörande 90% av avkastningen av stiftelsens kapital, som är placerat i svenska värdepapper.