Bidrag till barn- och ungdoms-
verksamheten i Göteborg med omnejd

Sista ansökningsdag: 15 mars respektive 15 september

Kungsbacka konståkningsklubb – Team Spirit

Bidrag: 40 000 kr

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta

Bidrag: 20 000 kr

Göteborgs Schackförbund

Bidrag: 70 000 kr

Stiftelsen Göteborgs Barnhus

Stiftelsen Göteborgs Barnhus grundades redan 1737. Syftet då var att hjälpa alla de hundratals hem- och föräldralösa barn som gick omkring på stadens gator. Sedan dess har verksamheten förändrats och syftet idag är främst att stödja barn- och ungdomsverksamhet i Göteborg i form av bidrag. Dessa delas ut två gånger om året till en summa av sammanlagt mellan 7-10 miljoner kronor. Exempel på verksamheter som fått bidrag genom åren är idrottsföreningar, scoutkårer, kristen barn- och ungdomsverksamhet och kulturföreningar.

Läs mer om stiftelsens långa historia här

Frågor och svar

Vem kan ansöka?
Alla som driver någon form av barn- och ungdomsverksamhet i Göteborg med omnejd, till exempel idrottsföreningar, scoutkårer, kristen barn- och ungdomsverksamhet och kulturföreningar m.m. Bidrag lämnas ej till daghem, förskolor, grundskolor och gymnasium. Bidrag lämnas ej heller till enskilda personer.

Vad kan jag ansöka om?
Företrädesvis till utrustning, inredning, ny-, om- och tillbyggnader och andra mindre projekt. Bidrag ges ej till personalkostnader, lokalhyror eller kontorsutrustning.

När kan jag söka?
Stiftelsen delar ut pengar två gånger om året. Sista ansökningsdagar är 15 mars och 15 september. För sent inkomna eller ej kompletta ansökningar behandlas ej.

Hur ansöker jag?
Via vårt webbformulär eller via den här blanketten.

När får jag besked?
Besked lämnas skriftligen mellan 3-4 månader efter sista ansökningsdag.

Fakta

Bildades: 1737

Kapital: c:a 300 miljoner SEK

Bidrag per år: c:a 7-10 miljoner SEK

Styrelse:
ordförande vakant
biskop Susanne Rappmann
lagman Göran Lundahl

Placering:
Svenska värdepapper Förvaltare: Nordea Stiftelsetjänst