Välkommen till Stiftelsen

Göteborgs barnhus

Stiftelsen Göteborgs Barnhus grundades redan 1737. Syftet då var att hjälpa alla de hundratals hem- och föräldralösa barn som gick omkring på stadens gator. Sedan dess har verksamheten förändrats och syftet idag är främst att stödja barn- och ungdomsverksamhet i Göteborg i form av bidrag. Dessa delas ut två gånger om året till en summa av sammanlagt mellan 5-6 miljoner kronor. Exempel på verksamheter som fått bidrag genom åren är idrottsföreningar, scoutkårer, kristen barn- och ungdomsverksamhet och kulturföreningar.

Läs mer om stiftelsens långa historia här

Frågor & svar

Vem kan ansöka?

Alla som driver någon form av barn- och ungdomsverksamhet i Göteborg med omnejd, till exempel idrottsföreningar, scoutkårer, kristen barn- och ungdomsverksamhet och kulturföreningar m.m. Bidrag lämnas ej till daghem, förskolor, grundskolor och gymnasium. Bidrag lämnas ej heller till enskilda personer.

Vad kan jag ansöka om?

Exempelvis utrustning, inredning, ny-, om- och tillbyggnader och andra avgränsade projekt. Bidrag ges ej till resor, lönekostnader, lokalhyror eller kontorsutrustning.

När kan jag söka?

Stiftelsen delar ut pengar två gånger om året. Sista ansökningsdagar är 15 mars och 15 september. För sent inkomna eller ej kompletta ansökningar behandlas ej.

Hur ansöker jag?

Via vårt webbformulär eller via den här blanketten.

När får jag besked?

Besked lämnas skriftligen mellan 2-4 månader efter sista ansökningsdag.

 

Fakta

Bildades: 1737

Kapital: c:a 250 miljoner SEK

Bidrag per år: c:a 5-6 miljoner SEK

Styrelse:
landshövding Anders Danielsson
biskop Susanne Rappmann
lagman Johan Kvart

Placering:
Svenska värdepapper Förvaltare: Nordea Stiftelsetjänst