Tre sekel av stöd till
barn och ungdomar i Göteborg

Stiftelsen Göteborgs Barnhus

Göteborgs Barnhus är en stiftelse som varit verksam ända sedan år 1737, där fokuset var att ta hand om föräldralösa eller nödlidande barns uppfostran och utbildning. Barnhusets verksamhet har dock förändrats sedan det bildades för snart 300 år sedan är Göteborgs äldsta institution. 

År 1737 – En biskop, en läkare och en hovapotekare tog initiativet till att grunda och leda Göteborgs Barnhus. Den 6 maj fick de magistraten att utföra en kungörelse från stadens rådhus att Barnhuset skulle öppnas. Ansökningar gjordes från förälder, anhöriga, representanter från staden eller kyrkan och efter vecka antogs de första barnen till Barnhuset. Grundarnas pengar räckte dock inte så långt, så för att verksamheten skulle fortgå behövdes det pengar. Det anordnades därför ett lotteri som gav Barnhuset ett överskott på 11 796 silvermynt, en liten förmögenhet!

År 1759 – Barnhuset som tidigare låg beläget innanför vallgravarna flyttade ut till Stampen, vilket var ett område dit alltfler institutioner som hjälpte fattiga och hemlösa flyttades.

stampen

År 1858 – Efter att Barnhusets två tidigare fastigheter i trä hade brunnit ner, byggdes det en ny stilren byggnad i gult holländskt tegel. Göteborgs stad hade nämligen förbjudit trähus, efter de många bränder som hade härjat i staden. I huset vistades cirka 30 barn samtidigt, uppdelade på åtta årsklasser. Huset finns fortfarande kvar på Stampgatan 20, men är idag ett vanligt kontorshus.

År 1873 – Barnhusets ekonomi var knaper och de blev tvungna att gå ut med ett tiggarbrev till en del av de rika borgerskapet. Brevet hade avsedd effekt och samlade in över 20 000 riksdaler som gjorde att barnhuset kunde leva vidare.

skola

År 1924 – Barnhusets fastighet såldes till Pripps AB och verksamheten flyttades istället till Bö herrgård. Verksamheten moderniserades och Barnhusbarnen fick gå i vanliga skolklasser på närliggande skolor.

År 1940 – På grund av oron för att Sverige skulle dras in i andra världskriget, upphörde Barnhus-verksamheten på Bö herrgård. Barnen evakuerades till landsbygden och den egentliga verksamheten återupptogs aldrig mer. Herrgården hyrdes ut till Göteborgs barnavårdsnämnd som användes för barn som var i akut behov av omhändertagande under kortare perioder.

Från år 1940 delades det ut små belopp till organisationer som arbetar till förmån för barn och ungdomar men det skedde inte systematiskt. 1979 fick stiftelsen ett nytt reglemente som föreskrev att stiftelsen skall främja barns och ungdomars vård och fostran i vilket syfte stiftelsen må bland annat främja upplysning och forskning. År 1983 såldes Bö herrgård till Göteborgs stad, kapitalet har förvaltats väl och de årliga utdelade beloppen har ökat väsentligt.