Ett rikare föreningsliv för barn och ungdomar

Sista ansökningsdag: 15 mars respektive 15 september

Från tidigt 1700-tal till idag har Stiftelsen Göteborgs Barnhus givit sitt stöd till stadens barn och ungdomar. Förr genom att ge ett hem och en utbildning till föräldralösa barn och nu genom att ge bidrag till föreningar som främjar barn- och ungdomsverksamhet. Varje år delar stiftelsen ut miljonbelopp i form av bidrag till behövande klubbar och föreningar.

Stiftelsen Göteborgs Barnhus instiftades redan år 1737, då syftet var att hjälpa och ta ansvar för föräldralösa och nödlidande barns uppfostran och utbildning. Då finansierades Barnhemmet av gåvor och donationer, vilket gjorde att barnen kunde få mat, kläder och undervisning. Under andra världskriget evakuerades Barnhusbarnen till landsbygden och Barnhuset stängdes ner. Göteborgs stad tog därefter över ansvaret för all barnverksamhet och sedan dess har Barnhuset endast inriktats till att lämna bidrag till organisationer, som arbetar för att stödja barn- och ungdomsverksamheten i Göteborgsområdet.

Bidrag

Stiftelsen delar ut bidrag två gånger om året på ett belopp mellan 7 och 10 miljoner kronor. De som har möjlighet att erhålla bidrag är alla typer av föreningar som driver någon form av barn- och ungdomsverksamhet. Däremot måste föreningarna vara verksamma i Göteborg med omnejd samt bestå av medlemmar under 18 år eller rikta sig till den åldersgruppen. Exempel på föreningar som kan erhålla bidrag är idrottsklubbar, ideella föreningar, scoutkårer och religiösa samfund. Dock lämnas inga bidrag till daghem, förskolor, grundskolor och gymnasium. Bidrag lämnas ej heller till enskilda personer.

Ansök

För att ansöka om bidrag till din förening från Stiftelsen Göteborgs Barnhus fyller du i vårt webbformulär, eller skickar in blanketten som du hittar här. Besked lämnas skriftligt mellan 3 till 4 månader efter den sista ansökningsdagen (15 mars och 15 september).

Vår personuppgiftspolicy