Styrelse – Kuratel

Landshövding Anders Danielsson

Biskop Susanne Rappmann

Biskop Susanne Rappmann

Lagman Johan Kvart

 

Direktion – Föreståndare

Styrelsen har till sitt biträde utsett en direktion bestående av

f. kommunalrådet Margita Björklund

F. kommunalrådet Margita Björklund

Bankdirektör Ola Johannesson

Bankdirektör Ola Johannesson

bankdirektör Vigleik Bolneset

Bankdirektör Vigleik Bolneset

Frågor rörande ansökningsförfarande, bidrag m.m. ställes i första hand till:
Nordea Bank AB
Stiftelsetjänst T 644
405 09 Göteborg.

Telefonförfrågningar kan också göras hos Nordea Stiftelsetjänst:
E-post: stiftelsetjanst@nordea.com
Telefon: 010-156 99 88.

Stiftelsen delar årligen ut ett hundratal bidrag på tillsammans ca 6 Mkr, utgörande 90% av avkastningen av stiftelsens kapital, som är placerat i svenska värdepapper.