Styrelse – Kuratel

ordförandeposten är vakant

ordförandeposten är vakant

Biskop Susanne Rappmann

Biskop Susanne Rappmann

Lagman Göran Lundahl

Lagman Göran Lundahl

 

Direktion – Föreståndare

Styrelsen har till sitt biträde utsett en direktion bestående av

f. kommunalrådet Margita Björklund

F. kommunalrådet Margita Björklund

Bankdirektör Ola Johannesson

Bankdirektör Ola Johannesson

bankdirektör Vigleik Bolneset

Bankdirektör Vigleik Bolneset

Frågor rörande ansökningsförfarande, bidrag m.m. ställes i första hand till:
Nordea Stiftelsetjänst
T644
105 71 Stockholm

Telefonförfrågningar kan också göras hos Nordea Stiftelsetjänst:
Telefon: 010-156 99 88.

Stiftelsen delar årligen ut ett hundratal bidrag på tillsammans ca 7-10 Mkr, utgörande 80-90% av avkastningen av stiftelsens kapital, som är placerat i svenska värdepapper.