Personuppgiftspolicy

Vi hanterar varje personuppgift i enlighet med GDPR-direktivet – General Data Protection Regulation – EU:s dataskyddsförordning som gäller i samtliga medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Med denna utgångspunkt har vi utformat vår GDPR-policy.

Stiftelsen Göteborgs Barnhus GDPR-policy ger direktiv så att alla personuppgifter, utan undantag, behandlas enligt denna nu gällande förordning och lagstiftning. Byggmästargruppen riktar, distribuerar eller säljer inte personuppgifter vidare till tredje part. Personuppgifter överförs inte heller till utländska aktörer.

Vi sparar endast personuppgifter så länge det finns anledning med hänsyn till uppfyllande av våra avtalsförpliktelser mot uppgiftslämnaren samt att det inte finns några legala krav eller rättigheter att lagra informationen.

Så får vi tillgång till personuppgifter

Den vanligaste anledningen till att vi tar in och behandlar personuppgifter är vid bidragsförfrågningar. Vi lagrar dessa personuppgifter i max ett år. Du ger samtycke till detta när du skickar in din förfrågan.

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv och du har också rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”).

En uppgiftslämnare kan när som helst välja att återkalla sådant samtycke genom att kontakta oss och förklara vilka uppgifter som ska raderas. Vid återkallande av samtycke raderar vi valda personuppgifter och avslutar den behandling som omfattas av samtycket.

Om du har frågor kring vår GDPR-policy eller vill återkalla samtycke eller vill ha information om vilka uppgifter som finns registrerade kan du anmäla detta till bjorklundmargita@gmail.com

Den svenska myndighet som är ansvarig för att kontrollera och bevaka att GDPR efterlevs är Datainspektionen. Den som är registrerad i våra databaser har rätt att även framföra eventuella klagomål direkt till myndigheten.